Tüm Eş anlamlılar: GENÇ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı genç

genç sıfat - Nedir?

  1. Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı
    • "(Genç kızı bir gece pencerede görmüştü.)" (H. Taner)
  2. Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan).
  3. Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
  4. Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
  5. [mecaz] Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan
    • "(Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu.)" (B. Felek)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır