Tüm Eş anlamlılar: ÇIRAKLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı çıraklık

çıraklık isim - Nedir?

  1. Çırak olma durumu, yamaklık
    • "(Evimize yakın olan bu kahveye gide gele, kahveci çıraklığına başlayıverdim.)" (M. Ş. Esendal)
  2. Çırağın yaptığı iş
    • "(Bir şey söylemeden çıraklık vazifesini alırdı.)" (S. F. Abasıyanık)
  3. Çırağa verilen ücret.
  4. Çırakların çalıştığı yer.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır