Tüm Eş anlamlılar: YAŞ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

yaş isim - Nedir?

 1. Doğuştan veya kuruluştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
  • "(Yaş otuz beş, yolun yarısı eder.)" (C. S. Tarancı)
 2. Hayatın çeşitli evrelerinden her biri, çağ
  • "(Genç yaşında. Kızımızı yetiştirdik bu yaşa getirdik.)" (M. Yesarî)
 3. Bir kurum, bir kuruluş, düzen vb.nin kurulduğundan bu yana geçen zaman.
 4. [meteoroloji] Bir gök cisminin oluşmaya başladığı günden bugüne kadar geçirdiği zaman süresi.
 5. [meteoroloji] Nemli, ıslak, kuru karşıtı.
 6. [meteoroloji] Kendi suyunu, canlılığını yitirmemiş, kurumamış, kurutulmamış, taze
  • "(Yaş ağaca balta vuran el onmaz.)" (Atasözü)
 7. [isim] Gözyaşı.
 8. [argo söz] Kötü, korkulu, zor.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır