Tüm Eş anlamlılar: ZOR

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

zor isim - Nedir?

 1. Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
  • "(Onun için hiçbir zorum, sıkıntım yokmuş gibi, ara sıra denize taşlarımı atmakta devam ederek hızlı hızlı yürüdüm.)" (R. N. Güntekin)
 2. Yüküm, mecburiyet
  • "(Artık kızının evinde kalışının zordan olduğunu biliyordu.)" (N. Cumalı)
 3. Baskı
  • "(Hocaların zoru ile çıkarılmış olan bu kanun yürümedi.)" (M. Ş. Esendal)
 4. [sıfat] Sıkıntı veya güçlükle yapılan, kolay karşıtı
  • "(Sabır güzel, faydalı; fakat zor şeydir.)" (B. Felek)
 5. [zarf] Güçlükle, zorla
  • "(El ele vermiş polisler kaldırımlardan taşan halk kütlesini zor zapt ediyorlardı.)" (H. Taner)
 6. [ünlem] "Yapamazsın" anlamında kullanılan bir söz.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır