Tüm Eş anlamlılar: ETKI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı etki

etki isim - Nedir?

  1. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
    • "(Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor.)" (H. Taner)
  2. Bir etken veya bir sebebin sonucu.
  3. [mecaz] Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim
    • "(Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu.)" (T. Buğra)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır