Tüm Eş anlamlılar: GÜÇ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

güç sıfat - Nedir?

 1. Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül.
 2. Yapılması zor, çetin, kolay karşıtı
  • "(Değiştirmedim ben düşüncemi. Güçtür şiir söylemek, nesir yazmaktan çok güçtür.)" (N. Ataç)
 3. [zarf] Zorlukla
  • "(Kendini yatağa güç atmış ve sızıp kalmıştı.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
 4. [zarf] Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.
 5. [zarf] Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat.
 6. [zarf] Sınırsız, mutlak nitelik.
 7. [zarf] Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik.
 8. [zarf] Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği.
 9. [zarf] Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet.
 10. [zarf] Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli.
 11. [zarf] Bir toprağın verimlilik yeteneği.
 12. [mecaz] Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse.
 13. [coğrafya] Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği.
 14. [fizik] Birim zamanda yapılan iş.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır