Tüm Eş anlamlılar: GAYRET

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

gayret isim - Nedir?

  1. Çalışma, çaba, çalışma isteği
    • "(Arkadaşlarına yardımcı olmak arzu ve gayreti onu acıklı bir duruma düşürüyordu.)" (M. Yesarî)
  2. Koruma, esirgeme, kayırma duygusu.
  3. [eskimiş] Kutsal sayılan şeylere yabancıların saldırmasını görmekten doğan dayanamama duygusu.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır