Tüm Eş anlamlılar: COŞKU

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

coşku isim - Nedir?

  1. Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
    • "(Coşku ile giriştiği işten, uykuda pişman olabilirdi.)" (H. Taner)
  2. Sevinç gösterileriyle beliren güçlü heyecan
    • "(Gençlerin coşkusu coşkuda kalıyor, yaratıcı bir tutarlığa bir türlü dönüşemiyordu.)" (Ç. Altan)
  3. [psikoloji] Salgı bezleri ve dinamik etkinliklerle kendine özgü ilişkileri bulunan iç veya dış uyaranların kamçıladığı güçlü duygu durumu.
  4. [felsefe] Bir düşünceyle, bir duyguyla dolarak yücelme, ruhun kendini aşıp yücelmesi, heyecan.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır