Tüm Eş anlamlılar: ISTEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı istek

istek isim - Nedir?

  1. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk
    • "(Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu.)" (Ç. Altan)
  2. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep.
  3. [gramer] İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi.
  4. [psikoloji] Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır