Tüm Eş anlamlılar: YOĞUN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

yoğun sıfat, fizik - Nedir?

  1. Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif.
  2. Koyu, kalın.
  3. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).
  4. [mecaz] Artmış, çoğalmış bir durumda olan.
  5. [mecaz] Dolu, sıkı, sıkışık, çok.
  6. [mecaz] Şişman, iri, tombul
    • "(İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar...)" (A. İlhan)
  7. [halk ağzında] Kaba, kalın, iri (elek, iğne).

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır