Tüm Eş anlamlılar: KOYU

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı koyu

koyu sıfat - Nedir?

  1. Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı.
  2. Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı
    • "(Oturduğu yerden Boğaziçi'nin koyu mavi gecesinde bir balıkçı kayığı kayıp gidiyordu.)" (H. E. Adıvar)
  3. [mecaz] Aşırı (davranış, düşünce vb.)
    • "(Daha eski zamanda koyu bir Türkçe taraftarıymış.)" (A. Ş. Hisar)
  4. [mecaz] Derin, hararetli.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır