Tüm Eş anlamlılar: KALIN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kalın

kalın sıfat - Nedir?

 1. Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı
  • "(Alt katta her tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklarla örtülüydü.)" (H. R. Gürpınar)
 2. Enli ve gür
  • "(Sermet iri siyah gözlerini kalın kaşlarıyla beraber kaldırdı.)" (Ö. Seyfettin)
 3. Düzlem biçimindeki şeylerde, iki yüz arasındaki uzaklık kendi cinsindekilere göre çok olan.
 4. Yoğun, akıcılığı az olan.
 5. Etli, dolgun
  • "(Dudakları kalın, yüzü ergenlik içinde...)" (M. Ş. Esendal)
 6. Pes (ses)
  • "(Aileyi geçindiren babaya bu kalın sesli, kalın kaşlı, yumuşak bakışlı adama saygı ile, biraz da korku ile bağlanmışızdır.)" (H. Taner)
 7. Gelin olacak kıza erkek tarafından verilen para veya armağan, ağırlık
  • "(Babam senden çok mu istedi kalını?)" (Halk türküsü)
 8. Mayalı hamurun parçalara ayrılıp tandırda pişirilmesiyle elde edilen ekmek türü.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır