Tüm Eş anlamlılar: TIKNAZ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tıknaz

tıknaz sıfat - Nedir?

  1. Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı, tıkız
    • "(O yuvarlak ve dazlak kafalı, tıknaz bir adamdı.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır