Tüm Eş anlamlılar: IKTIDAR

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı iktidar

iktidar isim - Nedir?

  1. Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
    • "(Bu iş benim iktidarım haricinde, demez mi?)" (S. F. Abasıyanık)
  2. Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği.
  3. Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi
    • "(Almanya'daki öğrenciliğim Hitler'in iktidar yıllarına rastlar.)" (H. Taner)
  4. Bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır