Tüm Eş anlamlılar: SÜSLEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı süslemek

süslemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olmasını, daha hoş görünmesini sağlamak, bezemek, bezeklemek, donatmak, tezyin etmek
    • "(Yemişçiler dükkânlarını meyvelerle süslüyorlar.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. [mecaz] Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
    • "(Söylediğim şeyleri, maalesef bir kısmı da uydurma olan misallerle süsleyerek adamcağızı âdeta ağlamaklı ederdim.)" (R. N. Güntekin)
  3. [mecaz] Birinin kusurlarını uzun uzun yüzüne vurmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır