Tüm Eş anlamlılar: CAHIL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı cahil

cahil sıfat - Nedir?

  1. Öğrenim görmemiş, okumamış
    • "(Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar.)" (H. E. Adıvar)
  2. Bilgisiz.
  3. Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
    • "(Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum.)" (M. Ş. Esendal)
  4. [halk ağzında] Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
    • "(Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı.)" (R. H. Karay)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır