Tüm Eş anlamlılar: MAKAM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı makam

makam isim - Nedir?

  1. Mevki, kat, yer
    • "(İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir.)" (H. R. Gürpınar)
  2. [müzik] Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır