Tüm Eş anlamlılar: KOR

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kor

kor isim - Nedir?

  1. İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası.
  2. [mecaz] Büyük acı, üzüntü, sıkıntı, dert
    • "(Kimseye göstermedikleri bir kor yanar içlerinde.)" (Ç. Altan)
  3. [sıfat, mecaz] Kırmızı
    • "(Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli.)" (Y. K. Beyatlı)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır