Tüm Eş anlamlılar: TEMPO

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tempo

tempo isim, müzik - Nedir?

  1. Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş.
  2. [mecaz] Gidiş, ilerleyiş, gelişme hızı, tarz
    • "(Maiyetindekiler onun çalışma temposuna yetişemezlerdi.)" (H. Taner)
  3. [spor] Vücut alıştırmalarının belirli süre içinde tekrarlanma hızı.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır