Tüm Eş anlamlılar: TAŞ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tas

tas isim - Nedir?

 1. Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde.
 2. [sıfat] Bu maddeden yapılmış, bu maddeden oluşmuş.
 3. [sıfat] Bazı yerlerde ve işlerde kullanılmak için bu maddeden özel olarak hazırlanmış malzeme
  • "(Ertesi günü kaldırıp Karacaahmet'e gömdüler, bir taş diken olmadı.)" (M. Ş. Esendal)
 4. [sıfat] Yapı işlerinde kullanılmak için bu maddeden hazırlanmış malzeme
  • "(Tophane yukarılarında taştan bir binada oturuyordu.)" (S. F. Abasıyanık)
 5. [sıfat] Mücevherlerde kullanılan yüksek değerli cevher.
 6. [sıfat] Dama, domino vb. oyunlarda kullanılan metal, kemik, plastik veya tahta parçalardan her biri.
 7. [sıfat] Bazı organların içinde, özellikle idrar kesesi vb.nde oluşan, türlü biçim ve hacimdeki katı madde.
 8. [jeoloji] Bazı kütlelerden kopan veya koparılan parça.
 9. [mecaz] Üstü kapalı bir biçimde söylenen iğneleyici söz, tariz.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır