Tüm Eş anlamlılar: HESAP

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı hesap

hesap isim - Nedir?

 1. Aritmetik.
 2. Matematiksel işlem.
 3. Alacaklı veya borçlu olma durumu
  • "(Al eline kalemi, şu benim hesapları görüver.)" (S. F. Abasıyanık)
 4. Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon.
 5. Oranlama, tahmin
  • "(Evdeki hesap çarşıya uymaz.)" (Atasözü)
 6. Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü
  • "(Harbe nasıl, niçin ve ne hesapla girmiştik?.)" (F. R. Atay)
 7. Tutum, durum, anlayış.
 8. [ekonomi] Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır