Tüm Eş anlamlılar: BIÇIM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı biçim

biçim isim - Nedir?

 1. Biçme işi.
 2. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal
  • "(İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur.)" (S. Birsel)
 3. Yakışık alan şekil, uygun şekil
  • "(Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde.)" (A. İlhan)
 4. Herhangi bir şeyin benzeri.
 5. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
 6. Tarz
  • "(İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar.)" (F. R. Atay)
 7. [bilişim] Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli düzeni, format.
 8. [bilişim] Bilgisayarda disketi kullanılabilir duruma getirme.
 9. [bilişim] Disketi zararlı ögelerden temizleme.
 10. [edebiyat] Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır