Tüm Eş anlamlılar: FORM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı form

form isim - Nedir?

  1. Biçim, şekil
    • "(Her çeşit üslup ve form sanat yaratması için yararlı olabilir.)" (H. Taner)
  2. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu.
  3. İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır