Tüm Eş anlamlılar: IŞLEM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı işlem

işlem isim - Nedir?

  1. Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele.
  2. [ekonomi] Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
  3. [kimya] Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
  4. [kimya] Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
  5. [matematik] Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır