Tüm Eş anlamlılar: SINIF

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sınıf

sınıf isim - Nedir?

 1. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri.
 2. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
 3. Ders okutulan yer, dershane, derslik.
 4. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri
  • "(Üçüncü sınıf bir gazeteciydi.)" (N. Cumalı)
 5. [biyoloji] Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü.
 6. [mantık] Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
 7. [sosyoloji] Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas
  • "(Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi.)" (R. N. Güntekin)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır