Tüm Eş anlamlılar: GRUP

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

grup isim - Nedir?

  1. Küme
    • "(Bir kadın grubu gözleri komutanın penceresine dikili duruyor.)" (H. E. Adıvar)
  2. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.
  3. [mecaz] Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip.
  4. [askerlik] Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır