Tüm Eş anlamlılar: ŞERIT

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı şerit

şerit isim - Nedir?

  1. Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
    • "(Güzel bir şeritle künyemi göğsüme bağladım ve gittim.)" (F. R. Atay)
  2. Dar, uzun kıyı parçası.
  3. Herhangi bir maddenin dar, düz, ince ve uzun parçası.
  4. Bir kara yolunda trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her biri.
  5. [astronomi] Tayfta birbirine yakın iki dalga boyu arasında kalan parça.
  6. [zooloji] Şeritgillerden, vücudu yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve bazısı metrelerce boyda olan bir bağırsak asalağı, tenya, sığır tenyası, sığır şeridi, abdestbozan.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır