Tüm Eş anlamlılar: BAĞ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı bağ

bağ isim - Nedir?

 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.
 2. Sargı.
 3. Bağlam, deste, demet.
 4. [mecaz] İlgi, ilişki, rabıta
  • "(Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.)" (Anayasa)
 5. [anatomi] Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.
 6. [denizcilik] Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 7. [müzik] Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 8. [müzik] Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası
  • "(Üzümünü ye de bağını sorma.)" (Atasözü)
 9. [müzik] Meyve bahçesi.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır