Tüm Eş anlamlılar: SARMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sarmak

sarmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Çevresini çevirmek, çepeçevre dolanmak, çevrelemek.
 2. [askerlik] Kuşatmak, çevirmek, ihata etmek.
 3. [askerlik] Dolayında yer almak.
 4. [askerlik] Yayılıp etkisi altına almak, kaplamak
  • "(Kültür düşüklüğündeki çöküş, yaygın bir hastalık gibi sarar toplumu.)" (N. Cumalı)
 5. [askerlik] Örtmek.
 6. [askerlik] Kucaklamak.
 7. [askerlik] Yumak yapmak.
 8. [askerlik] Şerit, ip vb. şeyler dolaşmak.
 9. [askerlik] Kâğıt veya bir bitki yaprağıyla dürmek
  • "(Dolma sarıyorum diye yaprağı parmağıma doladım.)" (H. R. Gürpınar)
  • "(Sardığı sigarayı tabakasına yerleştiriyor.)" (T. Buğra)
 10. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Sarılıp tırmanmak.
 11. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir şeyi başka bir şeyin içine koyup onunla kaplamak.
 12. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Taşıt tırmanmak, yükseğe doğru çıkmak.
 13. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Saldırmak, hücum etmek
  • "(Faik Efendi biliyordu ki saracaklar, hem de fena saracaklar.)" (M. Ş. Esendal)
 14. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir görev veya işin yerine getirilmesini başkasına yüklemek.
 15. [mecaz] Sözle saldırmak, tedirgin etmek.
 16. [mecaz] Hoşuna gitmek, zevkini okşamak
  • "(Bu canlılık, insanı on yıl önce görmüş olduğum muhteşem yazdan daha başka türlü sarıyordu.)" (A. H. Tanpınar)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır