Tüm Eş anlamlılar: DESTE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı deste

deste isim - Nedir?

  1. Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
    • "(Destenin en itibarlı kâğıtları, bilindiği gibi, beyler, yani aslar oluyor.)" (H. Taner)
  2. Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri, kabza.
  3. [sıfat, mecaz] Çok.
  4. [matematik] Aynı cinsten onluk bir küme.
  5. [spor] Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır