Tüm Eş anlamlılar: BAĞLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı bağlamak

bağlamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak.
 2. Düğümlemek.
 3. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Yara ilaç koyup bezle sarmak.
 4. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Denk yapmak, paket yapmak.
 5. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Oluşmak, tutmak, meydana gelmek
  • "(Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı / Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı.)" (F. N. Çamlıbel)
 6. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir iş veya kimse için ayırmak, tahsis etmek.
 7. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Anlaşma yapmak.
 8. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Uyulması zorunlu olmak
  • "(Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.)" (Anayasa)
 9. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Başka bir işle uğraşamaz durumda olmak.
 10. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Sona erdirmek, bitirmek, tamamlamak.
 11. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Geçişi engellemek.
 12. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Birini söz veya yazı ile bağlamak, taahhüt etmek, angaje etmek.
 13. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Büyü, muska vb.nin aracılığıyla birinin birtakım isteklerini veya yetkinliğini engellemek, yok etmek.
 14. [mecaz] Gönlünü kazanmak.
 15. [mecaz] Birinde bir şeye karşı ilgi, istek uyandırarak o şeye ilgi, yakınlık duymasını sağlamak.
 16. [mecaz] Bütün ilgisini bir yerde yoğunlaştırmak
  • "(Kızım, ne yapsak da seni bu eve bağlayabilsek acaba?)" (R. N. Güntekin)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır