Tüm Eş anlamlılar: YETIŞTIRMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yetiştirmek

yetiştirmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Birini, bir şeyi gitmekte veya gitmek üzere olan bir kimse veya şeye ulaştırmak, ulaşmasını sağlamak.
 2. Vaktinde hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek.
 3. Birini gerekli bir iş için tam zamanında bir yere götürmek.
 4. Üretmek, büyütmek, geliştirmek
  • "(Evlerinin bahçesinde bir iki elma, erik ağacı yetiştirirler.)" (N. Cumalı)
 5. İletmek, duyurmak
  • "(Müjdeyi komşu hanımlara yetiştirmeye koşmuştu.)" (H. F. Ozansoy)
 6. Sağlayıp vermek
  • "(Sigara yakmak isteyenlere kibrit yetiştirir.)" (H. Taner)
 7. Yetmesini sağlamak
  • "(Cephemiz susuz, kuru ekmek ve benzini güç yetiştiriyoruz.)" (F. R. Atay)
 8. [mecaz] Söylenmemesi gereken bir şeyi hemen söylemek
  • "(Hiç kalır mı? Ertesi gün valiye yetiştirdiler.)" (M. Ş. Esendal)
 9. [mecaz] Çocuğun gelişip büyümesine özen göstermek
  • "(Munise'yi güzel ahlaklı bir kadın olarak yetiştirecektim.)" (R. N. Güntekin)
 10. [mecaz] Eğitim, öğrenim sağlamak.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır