Tüm Eş anlamlılar: ORKESTRA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı orkestra

  • orkestra yeri
  • en ön sıralar
  • beraberlik müziği

orkestra isim, müzik - Nedir?

  1. Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu
    • "(Locadan çıkarken, davulu üstüne on lira atılan orkestra, zeybek havası çalmaya başlar.)" (F. R. Atay)
  2. [tiyatro] Eski Yunan tiyatrolarında, sahne ve seyirciler arasındaki çember biçiminde koro yeri.
  3. [tiyatro] Bazı tiyatroların birinci katında sahne veya perdeye en yakın koltuklar
    • "(Butterfly'ı ben orkestrada koltuktan seyrederken sen locada ... idin.)" (H. C. Yalçın)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır