Tüm Eş anlamlılar: BÖLÜM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

bölüm isim - Nedir?

  1. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
    • "(Asıl yalıya bitişik bir binada, belki de eski selamlık bölümünde idiler.)" (R. H. Karay)
  2. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
  3. [mecaz] Çağ, devir
    • "(O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar.)" (Y. Z. Ortaç)
  4. [biyoloji] Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
  5. [pedagoji] Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
  6. [matematik] Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır