Tüm Eş anlamlılar: BÖLÜK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı bölük

bölük isim - Nedir?

  1. Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
    • "(Bir kandil günü öteki bölükteki büyük hanımın elini öpmeye gitmiştim.)" (B. Felek)
  2. Saç örgüsü.
  3. Hizip.
  4. [askerlik] Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik
    • "(Şehre giren kuvvetlerimiz iki süvari bölüğünden ibaretmiş.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  5. [matematik] On kuralına göre yazılan bir tam sayının, sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takımı.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır