Tüm Eş anlamlılar: TERTIP

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

tertip isim - Nedir?

 1. Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
  • "(Bu gece yazılacak yazım, tertip olunacak nutkum var.)" (Ö. Seyfettin)
 2. Düzenleniş, sıralanış biçimi.
 3. Düzenleme
  • "(Bu zat, propagandayı tertip ve idareye memur imiş.)" (Atatürk)
 4. [tıp] Doktorun hastaya verdiği ilaç düzeni.
 5. [tıp] Dizgi.
 6. [mecaz] Hile, düzen, komplo.
 7. [askerlik] Askere alınma dönemi.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır