Tüm Eş anlamlılar: KOMPLO

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı komplo

komplo isim - Nedir?

  1. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, gizli düzen
    • "(Komplo keşfedilerek isyanın önü alınmıştır.)" (F. R. Atay)
  2. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan
    • "(Bu üçüncü taarruzun âdeta karanlıkta bir komplo gibi etrafımda ağır ağır geliştiğini görüyordum.)" (R. N. Güntekin)
  3. Tuzak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır