Tüm Eş anlamlılar: DEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

dek edat - Nedir?

  1. Bir işin, bir durumun sona erdiği zamanı veya yeri gösterir, kadar, değin
    • "(Bir iki adım atıp yanıma dek geliyor.)" (Z. Selimoğlu)
  2. Düzen, hile.
  3. Tokuşma, çatışma.
  4. [sıfat] Sağlam.
  5. [bakınız] tek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır