Tüm Eş anlamlılar: TUZAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tuzak

tuzak isim - Nedir?

  1. Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen.
  2. [mecaz] Birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen, komplo
    • "(Onun bana gönderdiği mektuplar filan hep tuzak, hep birer şantajdan ibaretti.)" (O. C. Kaygılı)
  3. [askerlik] Bubi tuzağı.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır