Tüm Eş anlamlılar: NÖBET

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı nöbet

nöbet isim - Nedir?

 1. Sıra, keşik.
 2. Sıra ile yapılan görev, iş
  • "(Karlı dağlar başında nöbet geceleri, siper içlerindeki yağmurlu uzun günler.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
 3. Hastalık sebebiyle titreme, yüksek ateş
  • "(Bir aralık nöbeti artmış olacak, kebenin altından arabacıya seslendi.)" (M. Ş. Esendal)
 4. Vakit vakit ortaya çıkan aynı türden fizyolojik bozuklukların bütünü
  • "(Bir sıtma nöbeti içinde titreyerek olduğu yere çöreklendi.)" (S. F. Abasıyanık)
 5. Kez, defa
  • "(Akşamları gelince sofra kalktıktan sonra çocuklarla bir nöbet daha oyun oynanır.)" (R. N. Güntekin)
 6. Resmî yerlerde veya önemli kimselerin kapısında belli vakitlerde çalınan mızıka.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır