Tüm Eş anlamlılar: ARKA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı arka

arka isim - Nedir?

 1. Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı.
 2. Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi.
 3. Geri kalan bölüm, kısım.
 4. Art, peş.
 5. Otururken sırtın dayandığı yer
  • "(Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu.)" (T. Buğra)
 6. İnsanın vücudu, bedeni
  • "(Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı.)" (R. H. Karay)
 7. [sıfat] Arkada olan, arkada bulunan.
 8. [sıfat, mecaz] Koruyucu, kayırıcı, iltimasçı, piston
  • "(Memur olmak için büyük bir arka gerek.)" (H. R. Gürpınar)
 9. [mecaz] Geçmiş, geride kalmış zaman
  • "(Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti.)" (Y. K. Beyatlı)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır