Tüm Eş anlamlılar: LÜTUF

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

lütuf isim - Nedir?

  1. Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
    • "(Allah'ın lütuflarına karşı minnet ve şükran duygularıyla dolmuştu.)" (C. Uçuk)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır