Tüm Eş anlamlılar: EĞRI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

eğri sıfat - Nedir?

  1. Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı.
  2. Yay gibi kavislenmiş, eğmeçli, mukavves.
  3. Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan, eğik, mail.
  4. [zarf] Yanlış bir biçimde
    • "(Gazetecilik bu oğlum, eğri, doğru yazılıp çıkmalı.)" (M. Ş. Esendal)
  5. [isim] Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi.
  6. [isim, matematik] Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır