Tüm Eş anlamlılar: EĞILMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı eğilmek

eğilmek (nesne almayan fiil) - Nedir?

  1. Belirli bir yönle açı oluşturacak bir durum almak, bir yöne doğru çarpılmak:, dikliğini kaybetmek
    • "(Sofraya pilav gelince Aziz eğilerek kokladı.)" (C. Uçuk)
  2. İnsan, bir işi yapmak için belini eğmek
    • "(Tenis oynarken yüz çeşit çeviklikler içinde eğilir, kalkar, sıçrar, koşar.)" (R. H. Karay)
  3. [mecaz] Başkasının baskısını veya egemenliğini benimsemek, kabul etmek.
  4. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil), mecaz] Bir işi önemseyip ele almak
    • "(Bir yandan ayrıntılara eğilirken, bir yandan da bunları alaylı bir süzgeçten geçirir.)" (S. Birsel)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır