Tüm Eş anlamlılar: SAPMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sapmak

sapmak (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Yön değiştirmek
    • "(Evvela kuşların bulunduğu tarafa saptım.)" (A. Haşim)
  2. Önceden belirlenmiş, tespit edilmiş görüş, düşünüş, amaç veya davranıştan ayrılmak.
  3. [mecaz] Doğruluktan ayrılmak.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır