Tüm Eş anlamlılar: GEVŞEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı gevşek

gevşek sıfat - Nedir?

  1. Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
    • "(Bizim dost, gevşek kravatıyla, çözük yakasını şöyle bir okşadı.)" (Ç. Altan)
  2. [mecaz] Cansız, hareketsiz, iradesiz.
  3. [zarf, mecaz] İlgisiz, kayıtsız bir biçimde
    • "(Bu konuda gevşek davranırsanız periler diyarına akla gelmeyecek sevimsiz bir yoldan gitmek de var.)" (B. R. Eyuboğlu)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır