Tüm Eş anlamlılar: BITKIN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı bitkin

bitkin sıfat - Nedir?

  1. Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, aygın
    • "(Kalbinden vurulmuş gibi kendini cansız, bitkin bir vaziyette koltuğa atmıştı.)" (A. Ş. Hisar)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır