Tüm Eş anlamlılar: SERSERI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı serseri

serseri sıfat - Nedir?

  1. Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan (kimse)
    • "(Hayran Baba'yı bir serseri ile birlikte temizlemişlerdi.)" (F. R. Atay)
  2. Tutarsız, beğenilmeyen davranışları olan kimse.
  3. [mecaz] Belli bir hedefi olmayan, belli bir hedefe atılmamış olan, rastlantıyla gelen (kurşun, mayın vb.)
    • "(Köpüklü denizin üstünde serseri martılar uçuşuyor, yanımızdan yelkenli bir mavna geçiyordu.)" (Ö. Seyfettin)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır