Tüm Eş anlamlılar: TUTARSIZ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tutarsız

tutarsız sıfat - Nedir?

  1. Tutarlı olmayan, aralarında çelişki bulunan, insicamsız
    • "(Tutarsız her olayı, her davranışı alaturkadır diyerek Doğu'ya yükledik.)" (N. Cumalı)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır