Tüm Eş anlamlılar: SÜRTMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sürtmek

sürtmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir şeyi bastırarak diğer bir şeyin üzerinden geçirmek
    • "(Cemal ellerini hızlı hızlı birbirine sürttü.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. Dokundurmak.
  3. [(nesne almayan fiil), teklifsiz konuşmada] Başıboş dolaşmak, yararsız dolaşmak
    • "(Çocukçağız birkaç gün sokaklarda sürtmüş.)" (S. F. Abasıyanık)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır